Recycling Logo

Tilbake til naturen

Vi håndterer forurensede masser og renser luft og vann

Rensing av masser

Jord, luft og vann - elementer som gir utslag til et renere miljø.

Envir AS

Sjøkrigsskoleveien 15, 5165 Laksevåg
Bergen kommune
Org: 916 973 985


Partnere

Terje Norevik
Inge Bildøy
Arne Ove Sekkingstad

Mottak av masser

Massene leveres på adressen: Sjøkrigsskoleveien 15, Simonsviken næringspark, 5165 Laksevåg