Kontaktinformasjon

Envir AS

Vi er tilgjengelig hele døgnet, men våre ordinære åpningstider er Mandag til Fredag mellom 07:00 og 16:00.

Telefon: 922 80 190 | terje@envir.no
Telefon: 975 53 041 | inge@envir.no
Telefon: 917 49 957 | arne@envir.no

Massene leveres på adressen: Sjøkrigsskoleveien 15, Simonsviken næringspark, 5165 Laksevåg

Kontor

Sjøkrigsskoleveien 15
Simonsviken næringspark
5165 Laksevåg

Lokasjon i kart

Massemottak

Sjøkrigsskoleveien 15
Simonsviken næringspark
5165 Laksevåg

Lokasjon i kart

Terje Norevik
Terje Norevik

Partner
RING: 922 80 190 922 80 190

terje@envir.no

Inge Bildøy
Inge Bildøy

Partner
RING: 975 53 041 975 53 041

inge@envir.no

Arne Ove Sekkingstad
Arne Ove Sekkingstad

Partner
RING: 917 49 957 917 49 957

arne@envir.no

Envir AS

Sjøkrigsskoleveien 15, 5165 Laksevåg
Bergen kommune
Org: 916 973 985


Partnere

Terje Norevik
Inge Bildøy
Arne Ove Sekkingstad

Mottak av masser

Massene leveres på adressen: Sjøkrigsskoleveien 15, Simonsviken næringspark, 5165 Laksevåg