Luft renses av generatorer som produserer hydroksyler, vann renses med renseanlegg tilpasset miljøet det skal rense og forurensede jordmasser blir renset og nyttiggjort. Vi har samarbeidspartnere flere steder i verden , så alle rensemetoder er velkjente og i daglig drift andre steder.

Slik håndterer vi massene:

  • Massene graves opp blant ulike prosjekter i Bergen og omegn.
  • Transport går deretter til vårt mottak i Simonsviken næringspark på Laksevåg. Avtale gjøres med oss på forhånd.
  • Båt frakter deretter massene videre til Danmark, Nederland eller andre steder med egnet renseanlegg. Våre båter kan frakte 3000 til 5000 tonn masser, per tur
  • Massene blir losset og behandlet i renseanlegget. Prosessen varierer avhengig av type forurensing, men med det siste innen teknologi, vil sluttproduktet være klart for gjenbruk.
Step 3

Spør oss


Envir AS

Sjøkrigsskoleveien 15, 5165 Laksevåg
Bergen kommune
Org: 916 973 985


Partnere

Terje Norevik
Inge Bildøy
Arne Ove Sekkingstad

Mottak av masser

Massene leveres på adressen: Sjøkrigsskoleveien 15, Simonsviken næringspark, 5165 Laksevåg