Termisk behandling - Icon

Hovedsaklig for masser som er forurenset med organiske stoffer slik som olje (hydrokarboner), forskjellige kjemikalier, tjære, PAH, fenoler, benz (a) pyrenes og så videre.

Det kan også være tungmetaller i denne type behandling. Imidlertid må det være organiske stoffer i massene for å kunne argumentere for en resept for vårt anlegg. Massene blir etter behandling gjenbrukt. Behandlingskapasitet på 1,2 millioner tonn / år.

Spør oss


Envir AS

Sjøkrigsskoleveien 15, 5165 Laksevåg
Bergen kommune
Org: 916 973 985


Partnere

Terje Norevik
Inge Bildøy
Arne Ove Sekkingstad

Mottak av masser

Massene leveres på adressen: Sjøkrigsskoleveien 15, Simonsviken næringspark, 5165 Laksevåg