Vaskeanlegg - Icon

Primært for masser som er forurenset med tungmetaller som bly, sink, krom, nikkel, kobber, kvikksølv mm.

Det er tillatt å være organiske forbindelser i massene. Massene blir etter behandling gjenbrukt. Behandlingskapasitet er 50.000 tonn / år.

Hagland Borg

Spør oss


Envir AS

Sjøkrigsskoleveien 15, 5165 Laksevåg
Bergen kommune
Org: 916 973 985


Partnere

Terje Norevik
Inge Bildøy
Arne Ove Sekkingstad

Mottak av masser

Massene leveres på adressen: Sjøkrigsskoleveien 15, Simonsviken næringspark, 5165 Laksevåg