Envir håndterer forurensede masser på en moderne og miljøvennlig måte. Vi har løsninger for lett og sterkt forurensede masser, samt jord infisert med fremmede arter. Ta kontakt for mer informasjon.

Vanlige spørsmål og svar

Levere masser?

Massene leveres Simonsviken Næringspark på Laksevåg

Åpningstider

Ordinære åpningstider er Mandag til Fredag mellom 07:00 og 16:00. Ved levering utover dette ta kontakt.

Slik håndterer vi massene

Envirs håndtering av masser
1.

Tiltaksplan

Tiltaksplan som beskriver mengde og forurensningsgrad oversendes før oppstart, for å kunne gi rett pris og korrekt nedstrøm.

2.

Mottak

Vi oppretter en avtale før første mottak.

3.

Oppfølging

Veiesedler rapporteres ukentlig.

4.

Behandling og gjenbruk

Massene sorteres/behandles og tilbys for gjenbruk.

5.

Sluttrapportering

Vi sender sluttrapport på total mengde mottatt pr prosjekt.