Bergensordfører Marte Mjøs Persen åpnet fabrikk som lager 100 % ugressfri jord av avfall

Envir har årlig pleid å sende opp mot 10 skipslaster med infisert jord ut av landet fra bygg- og anleggsbransjen. Jord som egentlig er helt fin, men full av fremmede skadelige arter og derfor behandles som avfall.

Det blir det slutt på nå.

Heretter blir all jord med fremmede skadelige arter som Envir mottar dampet slik at den friskmeldes og gjenbrukes.

I sin tale ved åpningen sa bergensordfører Marte Mjøs Persen:

Selv om Norge og Bergen relativt sett er liten, så er vi oppe og spiser kirsebær med de store på flere områder i det grønne skifte. Envirs anlegg for varmebehandling av jord her på Laksevåg, er definitivt en av dem.

Istedenfor å bytte ut flere tusen tonn jord fra byggeplasser fordi den inneholder ulovlige eller uønskede arter, noe som er kostbart og lite bærekraftig, så renses jorden og sendes tilbake, klar til bruk.

På mange måter så er det en stor vaskemaskin dere har skapt. For å si det sånn, som mor til fire, der tre av de er trillinger i skolealder, så har jeg nesten doktorgrad i nytten av vaskemaskinen.

Et viktig premiss for å nå våre globale klimamål, er overgangen fra linjær til sirkulær økonomi. Ved å utnytte naturressurser og produkter effektivt, og så lenge som mulig, i et kretsløp der minst mulig ressurser går tapt, senker vi både forbruk og utslipp.

Bruk og kast, må bli til bruk, ombruk og gjenbruk. Envirs innovative løsninger som renser skadet jord og sender den tilbake i kretsløpet, er helt i tråd med den tankegangen.

Lokalt har Bymiljøetaten vært en av de som har vist stor interesse for jordrenseløsningen deres, en løsning som bidrar til at Bergen blir grønnere og mer bærekraftig. Men det stopper ikke der. Potensiale deres strekker seg langt utover både byen og Norges grenser.

Metoden er forsket frem og vitenskapelig dokumentert 100 % effektiv på å utrydde alle skadelige arter, men også alt ugress, samtidig som jorden fortsatt har god spireevne.

Fabrikken som ordfører Marte Mjøs Persen åpnet tirsdag har kapasitet til å behandle all den infiserte jorden som graves opp av anleggsbransjen i Bergensregionen hvert år.

Fabrikken inkluderer det som trolig er landets største vaskehall – der selv de største semitrailerne kan bli vasket rene for ugress og frø fra fremmede arter før de får kjøre inn i ren sektor og hente den friskmeldte jorden.