I tett samarbeid med Innovasjon Norge har Envir utviklet en innovativ løsning som renser skadet jord og sender den tilbake i kretsløpet. Nå skal jordmasser over hele Europa gjenbrukes.

Les mer: Les hele artikkelen hos Innovasjon Norge

– I dag er det begrenset tilgang på dyrkbar jord, i tillegg finnes det ingen effektiv løsning for gjenbruk. Samtidig er det flere tusen tonn jord fra byggeplasser, parker, skianlegg og liknende som må byttes ut fordi den inneholder ulovlige eller uønskede arter. Dette er svært kostbart og lite bærekraftig, sier Terje Norevik, partner og ansvarlig for prosjektet i Envir.

Med banebrytende og miljøvennlige dampteknologi renser Envir skadet jord for frø, røtter, snegler, egg og levende organismer, gjør den dyrkbar og sender den tilbake i kretsløpet.

Løser globalt problem

Tim Genge fra Innovasjon Norge mener Envir har funnet løsningen på et globalt problem.

– Sløsing av jord er et stort, uløst problem. Klarer vi å bruke jord på en mer produktiv og bærekraftig måte enn vi gjør i dag vil det ha enorme effekter på samfunnet.

Envirs innovative løsning kan bli en essensiell brikke for å redusere klimautslipp og skape rene byer. Genge understreker bedriftens globale muligheter.

– Det er ingen tvil om at Envirs nye rensesystem har stort potensial både på nasjonalt, europeisk og globalt nivå. Sammen med Innovasjon Norge og internasjonale samarbeidspartnere er jeg sikker på at vi vil se anlegget på byggeplasser og industriområder i hele verden, sier han.

Høy markedsetterspørsel

Prosjektet har betydelige miljø- og samfunnseffekter, og er i tråd med EUs miljøhandlingsprogram. Dette, i kombinasjon med at gjenbrukt jord er rimeligere å kjøpe inn, skaper stor begeistring i næringslivet og byområder.

– Bymiljøetaten i Bergen er en av mange som har vist stor interesse for løsningen vår. De etterspør dyrkbar jord til nye prosjekter og må i flere tilfeller bytte ut skadet jord fra parker, idrettsanlegg eller boligområder. Med vår løsning kan de bruke resirkulert jord, eller rense jorden og sende den tilbake der den kom fra. Slik kan Bergen by bli grønnere og mer bærekraftig, forteller Norevik i Envir.

Rensesystemet skal være ferdig allerede i april 2020. Norevik understreker at dette ikke hadde vært mulig uten støtten fra Innovasjon Norge.

Kilde: Innovasjon Norge