Sidemeny:

Fremmede arter utgjør en stor risiko for biologisk mangfold og det er krav om å fjerne fremmede arter ved masseforflytning.

Vi tar i mot masser infisert med fremmede plantearter og behandler jorden på en miljøvennlig måte for gjenbruk. Slik bidrar vi til å begrense omfang og spredning uten bruk av kjemikalier, samtidig som vi tar vare på en verdifull ressurs.

Eksempler på fremmede skadelige arter vi kan håndtere:

  • Parkslirekne
  • Rynkerose
  • Lupin
  • Gullregn
  • Kjempebjørnekjeks / Tromsøpalme
  • Mispel

Ta kontakt for mer informasjon eller omvisning på vårt anlegg.

Skal du levere masser? Kontakt oss først.

Envir AS

Sjøkrigsskoleveien 15
5165 Laksevåg
Tel: 922 80 190