Kontor- og butikkmiljøer

Våre minste maskiner er utformet for å rense opp til 100 kvadratmeter. Opplev forbedring av arbeidsmiljø og reduksjon i sykefravær for arbeidstagere i offentlige tjenester og private virksomheter.

Produksjons- og industrimiljøer

Storskala luftbehandling for middels til store miljøer, som gårdsbruk, matvareindustrien, papirfabrikker, kjemiske anlegg, avløpsrenseanlegg, søppelanlegg og andre industrielle og kommersielle anlegg.

Helse- og undervisningsmiljøer

Eliminer virus og bakterier, og forbedre luftkvaliteten og inneklimaet. ODOROX-maskiner er ideelle for medisinske, kliniske, institusjonelle, og tradisjonelle behandlings- og læringsmiljøer.

Restaurant og matproduksjon

ODOROX® luftrenseteknologi er konstruert for kontinuerlig drift. Løsningene er ideelle både for matvareindustrien, i bar-, restaurant- og hotellmiljøer og i landbruket og matproduksjon forøvrig.